^ Powrót na górę

  
  
  
Get Adobe Flash player

Dane kontaktowe

Żłobek Pierwsze Kroczki

Kraków
os. II Pułku Lotniczego 44

Tel. +48 668 437 820

Email: info@zlobekpierwszekroczki.pl

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek
7.00 - 17.30 

Monitoring

Sprawdź online co się dzieje w naszym żłobku

Nasz Facebook

Cennik

 

Nasze żłobki korzystają z  następujących form wsparcia pozwalające obniżyć kwotę czesnego: resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: MALUCH +2019 oraz  dotacja celowa z Urzędu Miasta Krakowa

Dotacje - Dofinansowanie z UMK

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

MIESIĘCZNE CZESNE:

podstawowa cena od której odejmowane są dotacje przyznane dla żłobka: dotacja z UMK ( około 370zł ) oraz dotacja z programu  MALUCH 2019 ( kwota 100 zł) 

  • dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie - 1100zł
  • każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 30 zł 


Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki.

Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami.

Przy rekrutacji pierwszeństwo mają  dzieci na pełen wymiar godzin.

http://zlobek.krakow.pl/Lipinskiego/images/ponik_mali.png