Żłobek

Nasze placówki są małe, kameralne, tak abyśmy wszystkim naszym podopiecznym mogły poświęcić odpowiednią ilość czasu i uwagi. Dzieci mają zapewnione warunku podobne do domowych. Nasz zespół to wychowawczynie posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne. Kompletując załogę wybieraliśmy osoby ciepłe, cierpliwe, z poczuciem humoru, które szczególnie lubią pracę z małymi dziećmi.

Nasze żłobki korzystają z następujących form wsparcia pozwalające obniżyć kwotę czesnego: resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: MALUCH +2020 oraz dotacja celowa z Urzędu Miasta Krakowa.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszych placówek, jesteśmy dostępni w godzinach otwarcia, z wyjątkiem godzin kiedy nasze maluchy śpią.

W naszym żłobku o dobre powietrze dba:

Oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn oraz oczyszczacze zakupione przez nas we własnym zakresie.

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

MISJA

Żłobek Pierwsze Kroczki to wyjątkowe miejsce, gdzie Dzieci rozpoczynają swoją Wielką Przygodę ze światem, nawiązują pierwsze kontakty i przyjaźnie z rówieśnikami, nabierają wiele nowych, przydatnych umiejętności;).

Nasi Podopieczni otoczeni są ciepłą, rodzinną atmosferą, a wykwalifikowana kadra zaspokaja ich najważniejsze potrzeby: bezpieczeństwa i akceptacji.

Naszym zadaniem jest dopilnowanie aby te najważniejsze, pierwsze kroki w rozwoju Małych Ludzi były pełne radosnej zabawy, twórczego odkrywania świata i pozytywnych doświadczeń.

Wspomagając Rodziców w procesie wychowawczym chcemy stymulować rozwój dziecka we wszystkich strefach rozwoju:

Rozwój fizyczny

Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu oraz zabawy, poprzez zabawy ruchowe, taneczne, muzyczne i spacery. Nauka samodzielności- powtarzamy za Marią Montessori – ”pomogę Ci to zrobić samodzielnie ” w zakresie samoobsługi (mycie rączek, buzi, ząbków, korzystanie z nocnika, próby samodzielnego jedzenia posiłków).

Rozwój poznawczy

Rozbudzenie zainteresowania dzieci otaczającym je światem, rozwijanie mowy i komunikowania się. Poprzez zajęcia przyrodnicze, tematyczne, czytanie książeczek, naukę piosenek i wierszyków, wykorzystanie zabawek oraz pomocy dydaktycznych.

Rozwój społeczny

Nauka podstawowych zasad życia społecznego (ustalenie jasnych reguł i zasad postępowania) i współdziałania w grupie: organizowanie zabaw grupowych, wspólne wykonywanie zadań dostosowanych do wieku i rozwoju, wspieranie życia rodzinnego dzieci poprzez organizowanie imprez rodzinnych z okazji Dnia Mamy i Taty, Babci i Dziadka.

Rozwój emocjonalny

Wspieranie w dziecku zdolności poznawania emocji oraz radzenia sobie z nimi.